24" dia. x 30" deg. Elbow

24" dia. x 30" deg. Elbow

Part No. 7510-024000-XX-00