30" dia. x 90 deg. Elbow

30" dia. x 90 deg. Elbow

Part No. 7525-030000-XX-00